Privacy policy

Unilux respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die je ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Unilux zal jouw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen en met jou te communiceren. Jouw gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door jou en Unilux overeengekomen opdracht. Door de verzending van orders en betaalgegevens in een beveiligde omgeving, is deze informatie niet zichtbaar voor derden.

Gebruik e-mailadres
Unilux gebruikt je e-mailadres om berichten te versturen die betrekking hebben op jouw bestelling en levering. Unilux verstuurt geen commerciële e-mailberichten zolang je daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat tijdens jouw bezoek aan een website op jouw computer wordt geplaatst. De cookies van www.uniluxhorren.nl zorgen er alleen voor dat de website goed werkt. Wij gebruiken alleen anonieme cookies voor statistieken.